+90 312 4345027 / +90 312 4345028

yenilik@yenilikmuhendislik.com.tr

PERİYODİK KONTROL HİZMETLERİ

KALDIRMA ARAÇLARI PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİ

yük asansörü forklift kule vinç

TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan; 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince; İşletmenizde kullanılan kaldırma araçlarınızın (Tavan Vinci, Mobil Vinç, Forklift, Transpalet, Gırgır Vinç vb.) Yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenli olarak çalıştığını beyan eden belge düzenlenmelidir.

Yenilik Mühendislik olarak gerçekleştirdiğimiz kontroller ve sonrasındaki raporlamalar ÇSGB denetimleri sırasında denetçiler tarafından kabul edilebilir rapordur.

Kaldırma Araçları Periyodik Kontrol Konuları
Kaldırma Araçları periyodik kontrollerinde ilgili standartlar gereğince aşağıdaki konularda muayene yapılmaktadır:
• Genel Kontroller
• Gözle Kontroller
• Fonksiyon Ve Yük Deneyleri
• Dinamik Deney
• Statik Deney
• Deney Sonrası Kontrol

BASINÇLI KAPLAR PERİYODİK TEST VE KONTROLLERİ

 kalorifer-kazani-kontrol buhar kazanı kompresör

TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan; 25.04.2013 Tarih ve 28628 Sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince; İşletmenizde kullanılan basınçlı kaplarınızın (Kompresör, Hava Tankı, Hidrofor, Boyler, Kalorifer Kazanı, Buhar Kazanı vb.) Yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenli olarak çalıştığını beyan eden belge düzenlenmelidir.

YENİLİK MÜHENDİSLİK olarak gerçekleştirdiğimiz kontroller ve sonrasındaki raporlamalar ÇSGB denetimleri sırasında denetçiler tarafından kabul edilebilir rapordur.

BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROL KONULARI
Basınçlı Kapların periyodik kontrollerinde ilgili standartlar gereğince aşağıdaki konularda muayene yapılmaktadır:
• Genel Kontroller
• Basınç Kaynağı ve Ortam Kontrolleri
• Basınçlı Tank Kontrolleri
• Basınç Testi

TOPRAKLAMA TESİSAT KONTROLÜ

topraklama-direnci  26546931-Terminal-blocks-for-electrical-connection-and-earthing-terminals--Stock-Photo

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak çıkartılan, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve 21.08.2001 tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği gereğince; işyerlerinde topraklama tesisatı yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve raporlanmalıdır.

 TOPRAKLAMA KONTROL RAPORU

Topraklama tesisatı ölçümleri yetkili teknik personellerimiz tarafından yapılmakta ve topraklama ölçüm sonuçları raporlanmaktadır.

Topraklama kontrol raporlarımız ilgili mevzuatlara uygun olarak raporlanmakta ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan denetimlerde geçerli raporlardır.

Topraklama kontrol ölçüm raporlarımız bir yıl geçerliliği sahiptir.

TOPRAKLAMA ÖLÇÜM NOKTALARININ BELİRLENMESİ

Topraklama tesisatının hangi noktalarında ölçüm yapılacağının belirlenmesi iş güvenliği açısından önemli bir konudur. Talep etmeniz halinde, teknik personellerimiz topraklama kontrolünde ölçüm noktalarının belirlenmesine yönelik destek vermektedirler.

Genel olarak ölçüm yapılması gereken noktalar:

 • Ana Dağıtım Panoları
 • Tali Panolar
 • Kombine priz kutuları
 • Son Kullanıcı Noktaları – Elektrikle çalışan makinalar ve ekipmanların topraklama ölçümleri

ELEKTRİK TESİSATI KONTROLÜ

tesisat 26546931-Terminal-blocks-for-electrical-connection-and-earthing-terminals--Stock-Photo

İş yerlerinde Elektrik tesisatının kontrolü yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.

Elektrik tesisatının uygunluğuna yönelik yapılan kontroller;

 • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği,
 • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği,
 • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılmalıdır.

ELEKTİK TESİSAT UYGUNLUK KONTROL RAPORLARI

Elektrik tesisatının kontrolü yetkili teknik personellerimiz tarafından yapılmakta ve elektrik tesisatının uygunluğuna yönelik kontrol raporları oluşturulmaktadır.

Elektrik tesisatı kontrol raporlarımız ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun olarak raporlanmaktadır. Elektrik tesisatı kontrol raporlarımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan iş güvenliği denetimlerde geçerli raporlardır.

YENİLİK MÜHENDİSLİK tarafından yapılan kontroller sonucunda verilen Elektrik Tesisatı Uygunluk Belgesi bir yıl geçerliliğe sahiptir.

ELEKTRİK TESİSATI KONTROLÜ

Elektrik tesisatının kontrolleri sonucunda iş sağlığı ve güvenliği açısından aşağıdaki noktaların kontrolleri yapılmaktadır:

 • Ana Dağıtım Panosu ve Tali Panolar
 • Sigorta Kutuları
 • Makine ve ekipman elektrik hatları
 • Prizler
 • Jeneratör, Kompresör, Hidrafor Pompaları vb. statik noktalar
 • Paratoner ve Yıldırımdan Korunma tesisleri

ELEKTRİK İÇ TESİSAT ÖLÇÜM VE KONTROLLERİNİN KAPSAMI

YENİLİK MÜHENDİSLİK yetkili teknik personeller tarafından yapılan Elektrik İç Tesisat Ölçüm ve Kontrolleri aşağıdakileri hususları kapsamaktadır:

 • Tüm sigorta, şalter, artık akım koruma düzeneği (kaçak akım rölesi), şebeke prizi ve ups prizi gibi elektriksel elemanların tespiti
 • Artık akım koruma düzeneği (Kaçak Akım Rölesi) testleri (Açma akımı(mA) ve Açma Süresi(ms) tespiti)
 • Gerilim düşümü ölçümleri
 • Panolarda bulunan kabloların akım taşıma kapasitesinin ölçümü ve kontrolü
 • Panolarda iletkenlerin bağlantı kontrolleri
 • Panoların, dışarıdan gelebilecek elektriksel olmayan etkilere karşı korunmasının kontrolü
 • Panolarda, tek hat şeması ve ayrıntılı açıklamaların kontrolü
 • Panolarda elektriksel tehlike ve uyarı işaretlerinin kontrolü
 • Panolarda bulunan şalter, sigorta ve artık akım koruma düzeneği gibi ekipmanların etiketlendirilmesinin kontrolü
 • Panolarda ve sigorta kutularında bulunan kabloların mekanik etkilere karşı kontrolü
 • Pano ve sigorta kutularında kabloların renk kodlamasının uygunluğunun kontrolü
 • Panolarda bulunan topraklama ve nötr baralarının kontrolü
 • Topraklama iletkeninin son tüketici noktalarına kesintisiz taşınmış olmasının kontrolü
 • Panoların, dışarıdan gelebilecek mekanik etkiler ile sıcaklık etkilerine karşı kontrolü
 • Topraklama ölçüm ve kontrolleri
 • Çevrim empedansı ölçümleri
 • İzolasyon direnci ölçümleri

PARATONER KONTROLÜ

arjantinde_plaja_yildirim_dustu_4_olu13893753510_h1115159

İşyerlerinde Paratoner (Yıldırımdan korunma tesisatı) kontrolü ve ölçümü yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı gereğince yapılması zorunlu olan Paratoner Kontrolleri YENİLİK MÜHENDİSLİK tarafından yapılmaktadır.

Paratonerlerin uygunluğuna yönelik yapılan kontroller EMO (Elektrik mühendisleri odası) üyesi yetkili mühendislerimiz tarafından yapılmaktadır.

 

PARATONER TESİSATI KONTROL VE ÖLÇÜM RAPORLARI

Paratoner kontrolü ve paratoner ölçümü yetkili teknik personellerimiz tarafından yapılmakta ve uygunluğuna yönelik kontrol raporları oluşturulmaktadır.

Paratoner kontrol raporlarımız ilgili iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun olarak hazırlanmaktadır. Paratoner kontrol raporlarımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan iş güvenliği denetimlerde geçerli raporlardır.

YENİLİK MÜHENDİSLİK tarafından yapılan kontroller sonucunda verilen “Paratoner Kontrol Belgesi” bir yıl geçerliliğe sahiptir.

PARATONER KONTROLLERİ VE PARATONER ÖLÇÜMLERİNİN KAPSAMI

YENİLİK MÜHENDİSLİK yetkili teknik personellerimiz tarafından yapılan Paratoner ölçüm ve kontrolleri, ilgili İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) mevzuat kriterlerine uygun olarak kalibrasyonlu ölçüm cihazları kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Paratoner Tesisat Ölçüm ve Kontrolleri aşağıdakileri hususları kapsamaktadır:

 • Koruma Borusu Kontrolleri
 • İndirme İletkenleri Kontrolleri
 • Muayene Klemensi Kontrolleri
 • Çatı Üstü Kontrolleri
 • Paratoner Topraklama Ölçümü